VVE PIRAMIDE

Wordt expert en vol de VVE cursus Piramide in Akkrum. Centraal gelegen in Friesland tussen Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Joure en Sneek. Piramide is een educatieve methode geschikt voor kinderen van 0 tot 7 jaar. De methode is opgebouwd rondom projecten waarbij tevens digitale geletterdheid aan bod komt. Piramide werkt bij de projecten op verschillende niveaus steeds volgens vier vaste stappen. Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Een prachtig totaalprogramma waarin alle ontwikkelingsgebieden zijn geïntegreerd in een doorgaande lijn en is een ERKEND VVE programma. Groeien doe je samen academy biedt de VVE cursus Piramide aan i.c.m. de Piva ( Piramide Vaardigheden Assessment ). De Piva is een observatie- en zelfevaluatie instrument om te bepalen of je het Piramide concept op een voor de kinderen en jezelf effectieve manier in de praktijk uitvoert. Tijdens de training wordt je tevens door mij als ( trainer en pedagogisch coach) of door de intern pedagogisch coach gecoacht. De Piva geeft vorm aan je eigen ontwikkelplan en kan omgezet worden in een opleidingsplan. Aan het einde van de Piramide training krijg jij je eigen ontwikkelingsplan toegestuurd, dit kan je delen met de kinderopvangorganisatie waar jij werkzaam bent. Dit kan tevens gebruikt worden als bewijsstuk GGD m.b.t. de coachuren.

VVE Piramide digitaal VVE cursus
Inhoud:
 • Kennismaking, dagplanning en jaarplanning
 • Piramide Digitaal
 • Projecten
 • Speelleeromgeving 
 • Spelaanbod
 • Volgen van ontwikkeling van kinderen ( evaluatie )
 • Afstemmen op niveau van de kinderen ( tutoractiviteiten / pientere kinderen )
 • Taal-, motorische-, cognitieve-, en sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Ouderbetrokkenheid en activiteiten.
 • Uitleg het werken met de boeken van Piramide
 • Uitleg werken met Piramide Digitaal en de bijbehorende praatplaten

Voor wie:  
 • Pedagogisch medewerkers niveau 3 en 4
 • Leerkrachten groep 1 en 2 primair onderwijs
 • Onderwijsondersteuners

Koptraining Piramide:

Heb je de basistraining Vier VVE met goed gevolg afgesloten? Dan heb je een startkwalificatie en kun je de koptraining Piramide volgen voor VVE – certificering. Deze verdiepende training bestaat uit 5 bijeenkomsten en 3 coachgesprekken.

Duur:

 • 10 dagdelen verdeeld over +/- 12 maanden
 • Avond: 19:00 – 22:00 uur
 • Op aanvraag tevens op zaterdag te volgen ochtend 09:00 – 12:00 ( zonder lunch )

Kosten:

 • 1150,- p.p. 
 • Minimaal 6 personen
 • Vraag eventueel een offerte aan via info@groeiendoejesamen.nl

incl.

• cursusmap á €25,00

• cursusboek á €47,50

• officieel Piramide certificaat Rolf groep/ OinO advies á € 50,00

• Piva € 50,00

Datum

Start datum nieuwe training: 2023 volgt z.s.m.

Vraag via de mail de juiste datums en tijden aan.

> Een eigen groep aanmelden voor een andere startdatum en tijden kan via info@groeiendoejesamen.nl